خاطرات و خطرات یک عشق سفر

در این وبلاگ من تجربیات سفرهای خود را می نویسم به امید اینکه کسان دیگر بتوانند از آن استفاده نمایند.سفرنامه ها کمتر به معرفی مکان ها میپردازد بلکه بیشتر به بیان آن تجربیاتی که در سفر و برخورد با انسانهای مختلف و مکان ها به دست آورده ام می پردازد.

شهریور 88
1 پست
مرداد 88
4 پست
مسکو
2 پست
سفرنامه
2 پست